Уйга | Write Letter   
Музей хакида Коллекциялар Тадбирлар ва кургазмалар Экскурсиялар Дукон ва устахоналар Алокалар  
Узб | Рус | Eng  
"Узбек бадиий сомон санъати" кургазмаси
 
 
Узбекистон Амалий санъат музейи, Узбекистон Давлат Табиат музейи, Яккасарой тумани “Камолот”- ёшлар ижтимоий харакати билан биргаликда 1 июнь Халкаро болаларни химоя килиш кунига багишлаб утказилмокда.

“Узбек бадиий сомон санъати” хозирги кунда купчиликка маълум булган амалий санъатимизнинг янги кирраларидандир. Бу санъатни ривожлантиришда Узбекистон Бадиий Академияси аъзоси Йулдошев Отабек Солиевич охирги йилларда узбек бадиий сомон санъатига узининг махоратини ишга солиб халк амалий санъатига янги “Узбек бадиий сомон санъати”ни олиб кирмокда.

Бу санъатга нафакат Узбекистонда балки бошка мамлакатларда хам кизикиш билан каралмокда.

Халкаро болаларни химоя килиш кунига багишлаб утказилаётган кургазмасида нафакат болалар балки республикамизнинг барча вилоятлардан келган мехмонлар, чет Эл туристлари хам “Узбек бадиий сомон санъати” халк амалий санъати билан танишадилар.

Кургазма 1 июндан 5 июнгача давом этади. 


Партнеры 7 полезных советов для путешествия по Узбекистану   *** Отдых поездки путешествия Узбекистан Ташкент. Консультации  *** Отдых на Иссык-куль. цены    *** Активный отдых туры Центральная Азия  ***  Туры в Узбекистан   *** Туризм в Ташкенте, Узбекистане - Эксперт  
Partner links
Uzbekistan trip cheap low-cost tourism uzbek hotels registration flights  *** Reisen Usbekistan - Hotels Usbekistan - Tourismus Informationen Usbekistan  *** Tashkent  *** Uzbekistan tourism information attractions hotels Tashkent Bukhara Khiva  *** Uzbekistan hotels  *** UzLatin  *** Central Asia Mountain Climbing - Central Asia Mountaineering Agency  

выбрать любой тур по Узбекистану

Uzbekistan landscape, nature, pictures, photos, people, portraits, environment

 
 
Design Uzbekistan travel and tourism directory  BIOGUM.uz - биогумус, торф, почвосмеси
Copyright www.artmuseum.uz
Сурат муаллифлари © Виктор Вяткин